ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

                                                      ((هجرت))*


"تاچشم غمازتو.دیدم"          "دل جمله از.عالم بریدم"

"اندر هوای باتو بودن"           "از این قفس.رستم.رهیدم"

"اندرسلوکی.شامگاهان"      "تا کوی تو.هجرت نمودم"

"پرسان همی.درشب.دویدم" "باپای.نازآر.کبودم"

"از هفت شهرعشق.گذشتم""تادرگه.جانان رسیدم"

"این کوله ی.دلدادگی را"     "با قامتی افتان.کشیدم"

            ادامه درادامه مطلب"...  

                                               * ((گلبانو))*


"گرچه توی.حصر پاییزم"            "به قعر.جاده دل بستم"

"دنیارو.میریزم پات"                  "اگرچه. خالیه.دستم"

"چه پنهون.ازتو گلبانو"              "پرم.دریای تشویشم"

"اگرچه.عاشقت هستم"          "از این.عاشقترم.میشم"

"هنوزم.عطر موهاتو"                "توی.این خونه.کم دارم"

"یه خلوت.حرف ناگفته"            "یه دامن.درد و دل دارم"


                           ((ادامه درادامه مطلب))...

                                                   *((پاییزی))*


"تو رها پرمیکشیو.من توی حصرتنم"

"تو مث.یه رود جاری...

"امامن.باتن کاغذیم توی.نم نم بارون میشکنم"

"تو پر از.شوق شکفتن.من حریص مردنم"

"مث پروانه دارم.توعمق این حادثه.پرپر میزنم"

"توبهاری.تنت از نسل بهار...

"من یه پاییزیم اما.تودیگه خزونمو.به روم نیار"

"میدونم.که باید از.چشمای تو.دل بکنم"

"مث بوف شب.باید.از روی بومت بپرم"

"میدونم.که ته کشیدمودیگه.رفتنیم"

"توی این.هجله ی شوم.طعمه ی ناباوریم"


             ((ادامه در ادامه مطلب))...


                                              ((سفیرعشق))


"پربکش چکاوکم.ازاین دیاربیفروغ"

"ازخاکسارمرده ی.مردم سرتاپادروغ"

"ازتوجالیزمترسکای گنگ کاغذی"

"پل بکش به اسمون.شایدبه بارون برسی"

       


"اسمون جای توئه.تو رو زمین غریبه ای"

"پربکش ازتو حصار.این جهان شیشه ای"

"توی کارزاردل.شکستن ادمکا"

"تو نمادعشقیو.حماسه ی همیشه ای"

"خط بزن فاصله رو .مارونشونمون بده"

"نذا تا.ماهی عشقمون .توساحل جون بده"

"نذامثل یه قناری.باقفس خوبگیریم"

"تاکه انتقام باغو.از رگ.خشک بیابون بگیریم"

"توی قتل عام.واژه های مظنون به عشق"

"توقلمدار.ترانه های سبز و زنده ای"

"واسه شب نشینی.قصیده های محکمه"

"توسبودار.ضیافت شب حادثه ای"

"واسه رویش تن.اطلسیای غمزده"

"چشماتوهدیه کن.به آسمون.که بارون بزنه"

"آسمون جای توئه.تو رو زمین.غریبه ای"

"پربکش.ازتو حصار.این جهان شیشه ای"

"توی کارزار دل.شکستن آدمکا"

"تونماد عشقیو.حماسه ی همیشه ای"

"واسه ی نقل حدیث عاشقی"

"تو سفیرعشقیو.قاصد این روایتی"

"واسه تفسیر .کتاب زندگی"

"تو رسول رازیو.راوی این حکایتی"

"تو بهاری..نه..بهار از تن توست"

"نفس رازقی از.شمیم پیراهن توست"

"دامنت.مهدشکفتن نهال عاشقاست"

"و حریر دست تو.حس نوازش.تن قاصدکاست".


             ..((ترانه سرا:کسری مهرگان))..

KasraMehregan021@Gmail.com

((گل لیلا))**


"پره فریادسکوتم. مث این. خونه ی ویرون"

"مث گلبرگ شکسته .توی مسلخ. زمستون"

"هنوزم. تو خلوت شب. وقتی یادتو می افتم"

"یاداون ترانه هایی.. که..واسه چشمای تو گفتم"

"نفسم میگیره مثل .هوای ابریه بارون"

"میشکنم*خاطره میشم*زیر اوار زمستون"

((ادامه درادامه مطلب))

*((مسیح عشق))*


"توشب نشینی غزل "        "ترانه هاتو رو کن"

"تو مشرق نگاه من"           "شعله بکش طلوع کن"

"سیاهیارو دشنه کن"         "فاصله هارو پس بزن"

"طرح حضورتو بکش"          "رو صحن ارزوی من"

اسم منو زمزمه کن              اوج صدامو زنده کن

غزل غزل حضورتو              تو خلوتم ترانه کن

خاکستر غرورمو دوباره شعله ورکن

با سین هفت سین تنت*شام منو سحرکن

"خونه اگه خرابه شد"        "تو باحضورمن بساز"

"عروجی عاشقانه باش"   "تو این سقوط منگداز"

"خونه اگه خرابه شد"       "خیمه بزن تو قلب من"

"نسیم شعراتو بکش"       "رو خاکستر پیکرمن"


{قاب شیشه ای}


"بانوی منگریز شب"         "رازمو از چشام بخون"

"تشنه ی اغوش توام"       "منو با دستات بپوشون"

"بذار که عطر تن تو"         "بشینه روی باغچمون"

"تا که با جادوی نگات"      "واشه طلسم این خزون"

"تو این دیار غمزده"         "بی تو غریبو بی کسم"

"تقصیر چشمای توبود"    "که تو شدی همه کسم"

"بانوی پشت پنجره"       "درگیر رویای توام"

"توحصرقاب شیشه ای"   "محو تماشای توام"

"تو رخت ستیزه بامنم"    "تو یک نبردتن به تن"

"حضورتو زمزمه کن"       "تو صحن تنهایی من"

"همبستر گریه شدم"    "تو این قمار سربه سر"

"توسیل این حادثه ها"   "منو به خلوتت ببر"

بزن به قاب شیشه ای    باتیشه های بی امون

فاصلمون یه پنجرست     پنجره ها رو بسوزون

نذار که تصویر تنت         تو این زمستون بمیره

تا مه سردشیشه ها     چشماتو ازمن بگیره

"وقتی حلول میکنی"   "ازپشت صحن پنجره"

"واسه زیارت تنت"      "چشمای شب منتظره"

"برای فتح آسمون"     "رمز شبو زمزمه کن"

"حماسه ی حضورتو"  "تو قلب من ترانه کن"

نذار که تصویر تنت       تو این زمستون بمیره

تا مه سردشیشه ها    چشماتو ازمن بگیره...


".(ترانه سرا:کسری مهرگان)."

KasraMehregan021@Gmail.com

مقدمه:زکات علم"نشر آن است.

بی کمالیهای انسان ازسخن پیداشود

پسته ی سربسته چون لب واکندرسواشود.

باسلام ودوصد درودبریکایک شماهنردوستان همترانه.امابعد:

یاران"مااکنون این افتخاروموهبت رایافته ایم که هرازچندگاهی درخدمت شما

نیکان اهل ادب باشیم وشماراباپهنه ی بیکران ولاجوردی شعروترانه غنی پارسی مانوس کنیم.یاران نیک پسندمن:بلاشک"میهن هنرپرورماازنخستین وبارزترین عرضه کنندگان هنرسخنوری وترویج اعجازکلام وادب بوده وهمچنین بزرگان وکبار"ماازقلمداران وطلایه داران این ورطه ی سبزبوده اندوهمچنین درعصرکنونی ومعاصرمانیز:باادغام کلام با نوا وموسیقی اثاری دلپسندی توسط بزرگان واساتیدماخلق شده که درذهن وسینه های همه ی مانهادینه

شده ودرخلوتمان انهارازمزمه میکنیم.البته که این موردجای بسی سپاس وقدردانی معنوی دارد"وبراستی که شکران این نعمت دلنوازباکلام ادا نخواهدشد.ازگذشته تاکنون با وصلت:موسیقی وترانه اثاری پدیدامدندکه مارا به دنیای روحبخش هنرسوق دادند.گاه باانها:عاشق"شدیم .گاه بااعجازکلام

وبطن شعروترانه ان چیزی درسینه هامان لرزیدوخاطراتی رادرصفحه عمرمان

پدیداوردکه فراموش ناشدنیست وقالبی اززندگی مارا درحیطه ی حریرخود گماشت.امایارانم:دراین میان "باتوجه به رشدونموی موسیقی ونهادینه شدن

این هنردرصحن زندگی هریک ازمااثار ویابهتربگویم وصله هایی ناخلف زاده شدند که چه ظالمانه خودرامنصوب به این پهنه ی پاک میدانند که البته این امربهتانی بس بزرگ است.قطعاتی که:پر است ازخالی بودنوباکلام وبطن پوچ وهرزه وبی محتوایشان سعی برمخدوش نمودن هویت پاک این ورطه ازهنر نمودندورمزایشان سوئاستفاده ازکمبودشناختی است که:برخی ازعوام"جامعه نسبت به یک اثرهنری دارندوازاین نطفه ناپاک نردبانی برای به عرف رسیدن وشهره شدن چندروزه شان استفاده نمودند"هرچندکه راه موسیقی مارابه بیراهه بکشندکه این موضوع بدلیل بی مسئولیتی وبی هویت بودن ایشان است .یارانم:تمام سعی وکوشش مابراین است که این هنرباستانیمان رابصورت علمی وحرفه ای"ودانشگاهی به شما هنرجویان وهنردوستان نازنینم معرفی کنیم.تاباشدکه باتوکل به ذات حقوباهمیاری شماسرورانم بتوانیم گامی هرچندکوتاه دررشد وتوسعه این هنرنفیس که:توسط بزرگان وگذشتگانمان که چون دایه ای مهرورز انرادردامن گرمشان پرورانده اندوازشیره ی سرانگشتان"وبغض قلم وندای حنجره هاشان تغذیه نمودندتا این هنربه ماوایندگان برسدبرداریم وصدالبته که این امربدورازیاری وهمدلی شما یارانم چیزی دورازباوروناشدنیست پس اینک باهمپایی یکدیگراین راه رامیپیماییم.حال سخن راکوتاه میکنم وشما را بابال حریر هنربه دریای نیلی"ترانه میبریم:ابتدابایدبراین موضوع اشاره داشت که باوجودکثرت

مخاطبین یک اثرکلامی*ناممکن است که یک ترانه یاقالب موسیقی خاصی بتوانداذهان تمام مخاطبین خودرا ارضاکند"اما میتوان بابکارگیری فنون وخط مشی منحصربه این هنراثری راارائه نمودکه سلیقه خاطرسواداعظم جامعه را

جلب نمایدوالبته که این موضوع نیازمنددستانی تواناست وازانجایی که شبهه

ای درتلفیق کلام وموسیقی برای خلق یک ترانه وجودنداردبایدنهال این امردرهرطبقه ازاجزابه نحواحسن کاشته شودتاحاصلی سبزپدیدارشود.که ماملموسا این موضوع رادرتاثیربرروح وروانمان دریافته ایم"وبه همین دلیل است که بهترین وجاودانه ترین اثاردرفضایی صورت گرفته که درهرشاخه ی ان افرادی مستعد وهنرمندنهان شده اند.که با ترکیب اصولی وعلمی این موضوع نیک ترینها رامیافرینندبه طورمثال"شاعروترانه سراباذوق دست وقلم خودزیباترین ونافذترین وازه ها رابه خدمت میگیرد ودرمصحف هنربه رقص درمیاورد.نوازنده اثرمتناسب بااحساسات درونی وعاطفی جامعه چه عاشقانه وپاک خلق میکند.مجری این پروسه که خواننده اثراست انرابانجابت حنجره اش به گوش وقلب ما تحفه میکند.بایداشاره داشت که تمامی اجزای یک اثردریک طبقه مقررشده وهریک به نوبه خودومتناسب باهنرش نقش یکسانی رادراین موردایفامیکنند"امامتاسفانه درعصرکنونی ماحق وحقوق شاعروترانه

سرا به اچحاف گماشته شده وافرادتنها وتنها خواننده رابانی یک اثرمیدانندوحتی ممکن است که شخصی اثری راتاسرحدپرستش دریابدبدون

اینکه ترانه سرا وآهنگسازان اثررابشناسدوالبته ومتاسفانه این نابرابری واچحاف برحوزه مالی یک اهنگ هم پرده گماشته.البته که برروی هنرنتوان قیمت نهادامااین نابرابری امروزه دربخش وسیعی ازموسیقی مانهادینه شده حال بایدبراین اشاره داشت که سرودن یک اثرکلامی نیازمندبه سوادوعلم وپیشینه فرهنگی وادبی یک فردوعشق وذوق اوست وشناخت اصول وفنون یک سروده ازمهمترین هاست.ترانه نیزماننددیگرمحبوبات هنری برقواعدی استوارشده وخط مشی منحصربه خودراپی میگیردکه متاسفانه این مهم بدلیل(بخل)ویا کم لطفی واقع شده وهرشاعروسراینده ای حاضر برنشران نیست وازانجاییکه بزرگانمان به مااموختندکه:{زکات علم نشران است}.

مانیزسعی براین داریم که این موضوع رابطورکاملا وسیع وعلمی وتشریحی برای شما نازنینان به عرصه نمایش بنهیم وامیدمان براین است که بایاری شما هنرپروران براین ایده جامه عمل بپوشانیم واین موضوع رابصورت اکادمیک وپله ای همراه با اشعارودلسروده های این حقیربه شما یاران که حقیقتا لایق سبزترینهایید"هدیه کنیم وانرا به صورت جلسه ای ارائه کنیم.

شناخت هنرسخن آرایی وفنون کلامی:

بیشترسخن سرایان ازدیربازتاکنون میکوشندکه کلام وسخن خودرا ازسادگی دورکنندوانرابازیورها و فنون سخن ارایی بیارایندکه این موضوع دارای قواعدی است که اهل ادب ازدیربازباانهااشنایی داشته وباهنرمندی وظرافت آنراعملی میکردند:گاه کلام راباتشبیهات لطیف آراسته اند"وزمانی به استعاره"کنایه"ایهام"وسایرفنون ادبی روی آورده اندتاآنچه میسرایند ومینگارندگوشنوازودلنشین باشدوبه مخاطبین آثارشان اثری افزونتر برجای نهدکه ماچندموردراکه مربوط به مقوله ی موردبحثمان است به اختصارذکرمیکنیم:

1.فصاحت:عبارت است ازروانی وروشنی سخن"بدان سان که برذهن مخاطب گران نباشدوطبع راآزرده نسازدودرتعریف آن گفته اندکه:فصاحت:دوربودن کلام ازضعف تالیف"تنافرکلمات"تکرار"وپیچیدگی معنوی ولفظی ومخالفت با قیاس:یعنی اصول وقواعددستوری.

2.بلاغت:کمال ورسایی سخن است ودراصطلاح ادبی تطبیق کلام بامقتضای حال ومقام وموکدساختن یک سخن اگرنیازمندتاکیداست واگرنیست که دراین صورت ازاین امربپرهیزند.

همچنین دانشی راکه باآن رسایی سخن رامیسنجند عبارت است از:

معانی."بیان بدیع".عروض وقافیه...

ازانجایی که یکی ازبارزترین اجزای هنرسخن سرایی که همزادشعرنیزهست ترانه"است که به اعتراف اجماع اهل ادب:پیچیده ترین وظریفترین نوع ارایه ها

وهمچنین محصولات کلامی است که درخلط آن باموسیقی اثری شگرف پدیدمیاید به طوری که بقدری میان آنها اتحادوتوازن نهان باشد که از1اثرهنری 2برداشت پدیدنیاید ماننداینکه موزیک ماراجایی ببرد وکلام جایی دیگر وترکیب نوا وکلام ماندگاری یک ترانه رابه مراتب فزون میکندکه هریک ازاینهادرعین همزادبودن هریک الفبای منحصربه خودرادارند.حال ما دراین بخش میکوشیم تا اسکلت بندی واجزاوپایه های یک ترانه راکه یک سروده برروی ان بناشده رابه زبان ساده وکاملا علمی وحرفه ای به مرحله ی تدوین بگماریم........

به قلم:کسری مهرگان

KasraMehregan021@Gmail.com

با درود وصد درود برشمانازنینان وهم نشینان شب نشینی ترانه

اما بعد.یاران:چندی پیش شخصی بنام افشین رحیمی وخانمی بنام

ملودی یکی ازترانه های بنده رابدون کسب اجازه وبصورت سرخود به

مرحله اجرادراوردند که سریعا تحت پیگردقانونی قرارگرفتند.حال بنده ازتمامی دوستان وهنرمندان عزیزتقاضا دارم که این گونه اعمال قبیح

وناشایست که به کلی از حیطه مسلک یک هنرور بدوراست ودون شان کسی است که قصدفعالیت دراین ورطه ی پاک هنری را دارد

وجدا ازاین اینگونه امورکه بدوراز خلقیات هنری وجوانمردی هستند باعث لغزش پایه های هنری میهنمان میگرددکه متاسفانه اینگونه

افرادسعی برتجاوزبه حقوق دیگران وپایمال کردن ایده های هنری

دارندکه مطمئنا بااین بارناموزون به سرمنزل نخواهند رسید.و لذا

همه ماسعی کنیم کهبه حدودشخصی وهنری دیگران احترام قائل باشیم وبخاطرهدف های پوچ وبی ارزش مسیرمان راصعب نکنیم.

لطفاجهت هرگونه نظریا انتقادات وپیشنهاداتتان با ایمیل شخصی

بنده مکاتبه فرمایید یادرقسمت نظرات دلگفته هاتان بامادرمیان بگذارید.حال شمارا باجدیدترین ترانه ها ودلسروده های این حقیر

اشنا میکنیم با این امیدکه رضایت شمانازنینان هنرپروررا که به حق

لایق نیکترینهایید جلب نماییم.بادرود و دو صد سپاس ازشمایاران

دوستدارشمانازنینان:((کسری مهرگان)).

KasraMehregan021@Gmail.com