ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

۱۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

*((آغاز یک پایان))*


"شام هجرت توازمن"         "شب آخرین من بود"

"باهجوم رفتن تو"            "بی کسی ندیم من بود"

                ((آوازخون))


توی خلوت شبی که

رنگ سایه منه

سوز اوج یک صدا

سکوت شب رو میشکنه

                                         ((ساحل انتظار))

 "رفیق من. یه کاری کن"           "توشام معراج نسیم"

"از بخل جاده بگذریم"               "به خاک سخاوت برسیم"

"توبضم عاشقانه ی "              "خورشیدو .ماه نقره پوش"

"واسه عروج منو تو"                "رخت سبکبالی. بپوش"

"توبا سقوط یک غزل"              "از توستاره اومدی"

"مارو به آسمون ببر"               "تو راه اوجو بلدی"

                                                  ((تبعیدماه))


"کرنش.عقربه های تبزده.خبرمیدن"

"که دیگه.مهلت باتو ماشدن.بسر رسید"

"راوی حادثه.ازقصه روایت میکنه"

"که کلاغ بختمون.هرگز.به خونش نرسید"

"راوی از.باغچه حکایت میکنه"

"ازدل.پر ازغم.مریمی های.تبزده"

"باغبون .توذکر شب.خداروفریادمیزنه"

"که شاید.معجزه شه.دوباره بارون بزنه"

"اگه روزی برسه .که قحطی ترانه شه"

"آوازخونای کوچه گرد.دیگه حرفی واسه گفتن ندارن"

"اگه دستی.توی آب.طعمه ی هجرت بذاره"

"ماهیا.راهی میشن.دریارو تنهامیذارن"

"چه کنیم.اگرکه صحن قلبامون.سیاه بشه"

"آدما.توسحر شب.خورشیدو از یادببرن"

"شاخه ها.آبستن.میوه ی بیزاری بشن"

"بادسیسه ی خزون.حرمت باغو بشکنن"

"چه کنیم.اگه سپیده دم بشه...

صحنه ی.قتل غزل.توشوره زار سردمرگ"

"اگه تکفیر خزون.قامت یاسو بشکنه"

"باتب.غنچه کشه.جوخه ی اعدام تگرگ"

"چه کنیم.اگه یه روزی آدما...

"دست بیعت.توی دست شوم نفرت.بذارن"

"یاتوی سینه کش.خیالشون:

"بذرنفرت*گل نیرنگو.خیانت.بکارن"

"وای اگه تبعیدپیکر.ماهکو دربدر کنه"

"اگه خورشیدسحر.چادرشب.بسر کنه"

"جز.یه خلوت بیقراری.چی میشه قسمت ما"

"اگه خودکامگیه.خزون بشه.مهد زوال رازقی"

"اگه آغوش جنون.شبونه شد.بسترمرگ عاشقی"

"با اینهمه با.هجوم دیو کینه ها...

"توبازم توگوش من.از پریا قصه بگو"

"از شب.رحلت پاییزسیاه"

"بگو از.فصل بهار پیش رو"

"ماه نقره پوش من.غزل بتاب.توشام بیفروغ من"

"بستری از.مخمل اطلسیو بنفشه باش"

"توی ورطه ی.پر ازحادثه ی.سقوط من"

""توبشین.پای ترانه های من...

"تاکه شاید.آسمون.بخل نزولو بشکنه"

"کینه ی ابرارو بشوره.تاکه بارون بزنه"

تاکه جادوی بهار.طلسم باغو وا کنه"

"آسمون آغوششو تحفه ی کفترا کنه"

"چه کنیم اگر.که سقف آسمون سیاه بشه"

"آدما.تو سحرشب.خورشیدو از یاد.ببرن"

"شاخه ها.آبستن میوه ی بیزاری بشن"

"با دسیسه ی خزون.سنت باغو بشکنن".


         ((ترانه سرا:کسری مهرگان)).

KasraMehregan021@Gmail.com


*(ماهک*)


"مث پرواز کبوتر توقفس"        "گم شدم .تو سوته زاربی کسی"

"باسکوتم .تورو فریاد میزدم"    "تا شاید.بیای به دادم برسی"

"تاشاید .اومدنت بهونه شد" "واسه رویش تن .اطلسیای تبزده"

"شایداومدی دوباره ماشدیم" "شاید اومدی .یه روزی سرزده"

"توی تفسیر سلام اخرت       به وداع تلخ رفتن. رسیدم

وقتی از سکوت تنگداز تو       غزل شوم جدایی شنیدم

توی تفسیر سلام اخرت        به وداع تلخ رفتن. رسیدم

وقتی از سکوت تنگداز تو       غزل. شوم جدایی شنیدم

"کاش میشد.که برفو"بورانو" تگرگ.

"بگیرن .مسیر هجرت تو رو"

"کاش میشد .جاده ها فریاد میزدن"

"که ته. این جاده بن بسته نرو"

وقتشه. که ماه شب جلوه کنه"

"توی این. ثانیه های شب زده"

"وقتشه. که ابرا همیاری کنن"

"وقتشه .دوباره بارون بزنه"

منکه آسمونم ازتو پرشده"       "بی تو دنیا .مث زندونه برام"

"با افول تن تو ماهک*من"       "مث موهات که پریشونه شبام"

توی تفسیر سلام اخرت          به وداع تلخ رفتن رسیدم

وقتی از چشمه ی اون .نگاه تو""ریغ تنسوز وداعو چشیدم

"جاگذاشتم خودمو کنار تو"      "تابرات رفیق نیمه راه نشم"

"مهتابو. روونه کردم ازشبام"     "تاکه تو .ظلمت جاده گم بشم"

"وقتی ازمنه شکسته ردشدی"

"هجرتت حرمت شعرامو شکست"

"واژه واژه کم شدم به سوگ تو"

وقتی داغت رو تن سرد ترانه هام نشست"

**..بال پرواز منو کوچ تو بست**


ترانه سرا:کسری مهرگان""

KasraMehregan021@Gmail.com

                       ((رسول عشق))


"گلواژه های اسم تو"   "قاموس شعرای منه"

"کنار تو.خورشیدکم"    "آخر قصه.روشنه"

"یاد چشمای تو هرجا که برم"

"مث.اسمو سایه.دنبال منه"

"واسه این.مهاجر غربت نشین"

"هر جاکه.عطر تو باشه.وطنه"

(نازنینانم"در حول محور"توضیحاتی که پیش از این دادیم"همچنان میتوانید اگر سوال و یا مطلبی در مورد این مقوله دارید"یا در قسمت نظرات این آوردگاه ادبی"و یا به ایمیل شخصی:کسری مهرگان"مطرح بفرمایید"و این وبلاگ توسط خود ایشان نظارت کیفی میشود"و نیازات شما نیز برآورده.

چنانچه"دیدید"پیش از این و در شماره های اخیر منهج و پایه ترانه به طور تئوریک"موشکافی شد و توضیح داده شد"و خدا را سپاسمندیم که مورد پسند یارانم"واقع شد"اما عده ای از دوستان و(منتقدین)محترم و عزیز"گله کردند که شما یکسری مطالب رو جا انداختید بر این شدم تا اضافه کنم:

یارانم:تمام مطالب واصول ذکرشده قواعدو الفبای اصلی یک ترانه راشکل

میدهند.حال ممکن است ارایه ها ومطالبی جدیدتوسط یک شاعریاترانه سرا بصورت خود آموز در ذهن و قلمش

ایجاب گرددتاشکل بهتری به یک اثرکلامی بدهدکه این مورددلیل مغایرت اینها

بایکدیگرنیست وهمه اینهاقابل جمع است .لکن نکته بسیار مهم درهنر ترانه سرایی آشنایی کاتب اثر با:اقسام شاخه های ادبی و شعری و کلامی است.که این موضوع بر خلق یک اثر دلنشین نصرت فزونی دارد.وشخص ترانه سراباید که در زمینه محبوبات کلامی حداقل آشنایی وآگاهی داشته باشد که این امربا مطالعه برآثار کبار"وبزرگان واصحاب کلام شکل پخته تری به خود میگیردوصد البته که فن غزلسرایی طلایه دار وراهبر بدوی ترانه سراییست.وشخص ترانه سرا((البته در شاخه ی حرفه ای))باید که باملزومات غزلسرایی همبستری تنگاتنگی داشته باشد که این موضوع "به همخوانی و هم خانواده بودن :غزل"وترانه معطوف میگردد.وسراینده ترانه بایدکه در حیطه ی شعرمهارت داشته باشدوسطح کیفی آثارو اشعارش را ابتدا در زمینه ی شعر سنجیده باشدتا بتواند پس از طی کردن این پروسه به پختگی لازم برای خلق یک ترانه برسد.متاسفانه امروز و روز ترانه سرا هایی((البته اگربشود نامشان را ترانه سرا گذاشت))در این عرصه فعالیت میکنند که حتی از بدوی ترین اصول شعر وترانه آگاهی ندارند و به دلایل مختلف آثارسوءشان مورد تائید خوانندگان واقع میشود وازاین فرصت استفاده نموده و الفاظ:هرز و سخیف و بی پایه خودرا بصورت سمی در اذهان مخاطبین ارزاق میکنندکه بارها گفتیم که این موضوع به فقرفرهنگی مردم در زمینه شناخت یک اثر کلامی در مخاطبینی که سواداعظم آن عوام هستند دراین زمینه بازمیگردد که این ناآگاهی میانبری برای نشر آثار ترانه سراهای نوپا و بی کفایت مبدل شده.که چه بسیار ازآنها امروزه دارای اسم و رسم دراین زمینه هستند و حتی سیاهه شان با قیمت های کذا و کذا خریداری میشوداما با اصول و منهج این هنر اجنبی اند وبه راستی که با نام ترانه سرا:چه بس بار گرانی را بر دوش نالایقشان میکشندو گاها دراین زمینه اظهار فضل میکنند که بسیاری از ایشان حق نظر دادن در این حیطه هنری تخصصی را ندارندوبا نگاهی سطحی بر آثارشان پس از اندکی کسب علم در این زمینه بر پوشالی بودنشان پی خواهیم بردو درمیابیم که سیاهه شان

پراست از خالی که ما مجال باز کردن این موضوع را در عناوین بعدی واگذار میکنیم.دوستانم"هرچندکه امکان تشریح صددرصدبرای بیان یک ترانه به این صورت که همه رادریک صفحه جمع کردو

به نمایش گماشت مقدرنیست وبرخی ازآنها باکارکردن مداوم وبراساس

تجربه وقرارگرفتن درمحیط این هنر واقع میشود ومطلب مهمتراینکه به نظرمن

نیمی ازشکل گیری متون تاثیرگذاربه حس درونی یک سراینده یااحساسی که یک شاعردرآن لحظه داردبرمیگردد.وصدالبته که این موضوعات باتمرین وهرچه بیشتر وارد این هنر شدن هربارشکل تازه وکاملتری به خودمیگیرد

وازآنجاکه شعروترانه سرایی یک هنر الهامی است وازحالات حسی وعاطفی مختلف برشخص مستعد الهام میگردد با بازگذاشتن ذهن وقلب وتزکیه عواطف واحساسات فرد که این موضوع مهم باعث پاکی وخلوص قلم میگردد

مسبب هرچه زیباتربه ثمررسیدن این هنرمیگردد.ممکن است یک ترانه یا شعری مدتهاباما مهجورشودیابه زبان ساده ترشعر برای مدتهاازمافاصله بگیرد

که این موضوع دراین حیطه هنری چیزی بعیدنیست به قول استادبزرگوارم

استاداحمدشاملوفقید که میفرمود:که درطول زندگی هنری من ایامی بود

که شعربرای سالهای متمادی فاصله میگرفت وبه زبان عامیانه(قهر میکرد) وتاخیر درانتشارات جدید ایشان نیزبه همین دلیل بود.امیداست که این موضوع باعث دلسردشدن

افراد با این هنر نشود و اینکه کسانی میتوانند در ورطه ی هنر به جایگاهی

برسندکه هنرخودراباورکنندوباممارست وتمرین بسیارروح وقلم خودرا برای

هرچه بیشترواردشدن دراین عرصه قلبی صیقل دهند.با آرزوی موفقیت و

شادکامی برای تمام مردمان سرزمینم امیدبراین دارم که همه مادرزمینه ای

که طالب آن هستیم باصداقت و نجابت گام برداریم تامردم نیزماراباورکنندونصیحتی را

که به شما عزیزان دارم این است که هیچ گاه به دلیل اسم و رسم یک

شاعروترانه سرا ازآثاراوتقلیدبه عمل نیاوریم وسعی کنیم که خودمان باشیم

وخودساختگی و نوآوری راسرمشق خودقراردهیم.عدم علاقه ماباآثاردیگرهنرمندان

علت بدبودن آن نیست وسعی کنیم که نظریات و عقاید یک فرد را خواه آن

درزمینه یک ترانه باشد یاهرچیزدیگری محترم بشماریم ودراین عرصه بگونه ای عمل کنیم که انتظارداریم بامارفتارشود به امید سرسبزی شما یارانم.


      ((به قلم:کسری مهرگان))

 KasraMehregan021@Gmail.com


                ((معراج ماه))


"غزل عمر. به از چشم تو افتاد و. شکست"

"عهد خود با نفسو .نبض نوازنده گسست"

"ملک عمر از بهر تو در کوس دمید"

"همای زربال حضورت دردل شب از حصر پیکرت رهید"

"تو به پایان شدی و. دفتر مانیز تمام"

"دست تقدیر به تو. هرچه نشان کرد. به ما نیز همان"

"من در این شب چه کنم .با تب تنهایی خویش"

"چه توانم کرد با. سیل شبو .حادثه های درپیش"

"من که در. عزلت شب .خیس نوایت بودم"

"باسکوتت چه کنم. درشب معراج توبا. شعرسراسرتشویش"

"عازم راه شب شدی .در سفری بی برگشت"

"خیل شب .به سلطه آمد در سرابانی دشت"

"صحنه در سوگ نوایت"

"همه جا چشمه یادت.لب من غرق عطش"

"آینه راهی شد و. در پی تصویرت گشت"

"من چه خواهم بود بیدل"

"من چه خواهم کرد بی سر"

"جز تبو حسرت منسوز.من چه خواهم داشت دربر"

"گرچه هجرت عرف شددر.سینه کش قافله اماتوبمان"

"جلوه کن. درشام تنهایی من.در.عرصه بخل اسمان"

"در هجوم سایه ها. یک هاله ی همیشه باش"

"دامنی .از یاس و مریم .در شراع بیشه باش"

   با حضورت سایه ها را پس بزن...

"سایه یعنی انهدام افتاب"

"کرنش و خضوع شب در منجلاب"

"سایه یعنی سقط آبستن نور"

"ذبح خورشید بهر خیرات و نذور"

"سایه یعنی انقراض روشنی"

"در گلوگاهی که بر شب مبتنی"

"""درهجوم سایه ها...

"همچو پروانه به تن پرپر شدی"

"در طواف شمع خاکستر شدی"

"آسمان به سوگ تو در صحن شب چله نشست"

"که پس از رحلت ماه نور بسوی من بیگانه ببست"
قطعه ماندگارپروانگی از شاهکارهای موسیقی ایران زمین که از

ترنم دستان استادبابک بیات به ثمر نشست و نیما مسیحا نیز به

زیبایی دست نگاشته استاد را به بغضی جاودان بدل نمود.

   "شاعرقطعه معراج ماه:کسری مهرگان"             

"پیشکش به روح دایه ی موسیقی ایران زمین وخاطره ساز  سبز

یادها حضرت استاد((بابک بیات))بزرگ که با عروجش نغمه ها را

یتیم کرد و داغی بر دل ترانه نهاد.

"روح پاکش لبالب مهر و تسکین و حضورش در یادهاجاودانه باد..."

                      "کسری مهرگان".

KasraMehregan021@Gmail.com

                                  .((چشمای آلوده)).


"فصل هبوت چینه ها"      "تو وصلت آیینه ها"

"حلول ماه انزوا"             "در خودشکستن.بیصدا"

"فصل زوال عاشقی"       "اندر حریق آب و نان"

"سقوط اوج یک صدا"       "ازسینه ی آوازه خوان"

                                           ((هجله ظلمت))


"اگرچه گنگ و خاموشم"      "سکوتم.ازرضایت.نیست"

"اگرچه.خیس آوارم"            "ولی.نای شکایت.نیست"

"مث.یک مرثیه.ناسور"         "تب سوگی.غم انگیزم"

"از تو.صحن شب.نگاهم کن" "ببین.درحصر.پاییزم"

"مث.جریان یک.ماتم"          "پر از.سوز و گدازم من"

"تو.قمارمرگ و تنهایی"       "هنوزم.یکه تازم من"

"پره.ازخالیم.گنگم"           "سکوتی.محو فریادم"

"یه حس.طاغی از.عصیان"  "خروشی.روبه بیدادم"

"تو گرگ و میش.راه تو"     "یه شب.ازپا.نشستم من"

"سنت.روزه ی لبهامو"     "بایک.آهی.شکستم من"

"توهجوم.سرد تاریکی"     "شکسته.بخت فانوسم"

"یه آهی.از پس.فردا"       "تب.غمسور.دیروزم"

"نگاهم کن.که از بنیان"    "شدم.از خاک شب.لبریز"

"ببین.در هجله ی ظلمت" "شدم.همبستر پاییز"

اگر بال عروجی بود"        "با هجرت تو.پرپر شد"

"اگر قامت.کوچی بود"      "به این.محدوده.منجر شد"

"نگاهم کن.چه تاریکم"    "مرا.جز سایه رنگی نیست"

حریص اوج پروازم"          "زمین.جای قشنگی نیست".

      

            ((ترانه سرا:کسری مهرگان))

KasraMehregan021@Gmail.com